Organisera lopp med tidtagning

Organinera lopp

När man organiserar stora lopp för löpning, orientering eller skidåkning till exempel finns det flera saker man behöver tänka på för att få allt att flyta. Här kommer några tips om vad ni behöver tänka på innan ett lopp sätts upp:

Tidmätning

Självklart behöver ni ordna tidmätning av deltagarna. Vem vill delta i ett lopp utan att få veta sin tid. Det ställs stora krav på tidmätningen; den ska fungera trådlöst, det ska vara enkelt för deltagarna att snabbt kunna se sitt resultat och chipet som mäter tiden ska inte vara obekvämt eller störa deltagarna på något sätt. Emit-systemet klarar alla dessa krav och är ett perfekt val för alla typer av lopp där man önskar tidtagning.

Funktionärer

Till varje lopp behövs funktionärer och utmärkning av banor. Det är viktigt att alla deltagarna vet var de ska spring/cykla/åka så att ingen kommer på villovägar.

Tänk hellre fler funktionärer än för lite. Det är bättre att ha för många än för få. Som minimum behöver ni ha några utplacerade efter loppet för att guida deltagarna rätt (tänk en i varje korsning/vägdelning), några vid vätskestationer, några vid start och några vid mål. 

Servicebilar

Vid alla större lopp behöver man ett visst antal fordon till förfogande. Hur många och vilka fordon som krävs beror på storlek på loppet och i vilken terräng det är. Är det exempelvis ett löplopp i en stad går det bra med vanliga bilar men om det är ett lopp som går inne i en skog är det även viktigt att ha några fordon som kan köra in i skogen för att hämta de som eventuellt skadar sig.

För att säkerställa att alla bilar fungerar perfekt till tävlingsdagen är det viktigt att alla fordon genomgår en rejäl och noga utförd bilservice i god tid innan loppet.

Medicinska händelser

Det händer att deltagare skadar sig under loppet och därmed behöver avbryta. Det är inte säkert att de själva kan ta sig från platsen och då behöver någon kunna köra och hämta de som behöver hjälp. Är det terräng så tänk på att både ha en bil som kan komma till närmsta väg samt terrängfordon som kan hämta personen på plats om denne är för skadad för att gå själv.

Ledbilar

Bilar som åker sist efter den sista deltagaren för att se till att alla kommer i mål och för att markera slutet på tävlingen.

Transport av utrustning

Transportera utrustning innan loppet eller under loppet. Exempelvis för vatten, mat eller annan utrustning som behövs på de olika stationerna runt banan.